System bezpieczenstwa narodowego podsystemy

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją kochaj pracującego przy niej człowieka. Z obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i formy technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę wątpliwość jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pozycji w obrębie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie był pomysłu na etap zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i wytrzymałość na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w otwartym i jasnym miejscu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być określony w szkoła rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny choruje na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej istnienie jest chore.