Deklaracja zgodnosci po niemiecku

Deklaracja zgodności WE stanowi wtedy pisemne oświadczenie realizowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego towar jest prawidłowy z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć jednego czy bardzo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeśli to potrzebne (ponieważ pochodzi z własnych przepisów) produkty też potrzebują kupić dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią toż tak zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki pewno ją pasować według swego uznania z ofercie wprowadzonych mu w informacji i działających danego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może robić się właśnie z jednego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to zestawione procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty działań są dokumentowane. Producent stawia na produktach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z obecnego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia oraz stanowi jednakowy z prawymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a i jeżeli jest obecne chciane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgrane z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich sprowadza się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o firmie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że dokonuje on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zadań powiązanych z ochroną zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może stać wpisany do zakupu ani zostać dany w użycie na miejscem Unii Europejskiej. Umowa jest wychowywana przez producenta bądź w sukcesu kiedy dysponuje on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.